رسیدگی به شکایت

رسیدگی به شکایت

انتشارات کاشف به ارائه خدمات با کیفیت و ارتقای رضایتمندی کاربران متعهد است. اگر شما به هر دلیلی از خدمات یا محتوای ارائه شده توسط ما ناراضی هستید یا مواردی را برای اصلاح ارائه می‌دهید، لطفاً از فرم شکایت زیر استفاده کنید. ما تمامی شکایات را با دقت بررسی کرده و تلاش خواهیم کرد تا به سرعت و به شیوه‌ای عادلانه به آنها پاسخ دهیم.